ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

1

تیراندازی مقدماتی

روزهای زوج

30/17-16

سالن 22 بهمن

11/23

12/23

12

2

تیر و کمان

روزهای فرد

13-12

سالن امام علی (ع)

11/24

12/24

12

3

کراس فیت

 روزهای فرد

18-16

سالن تختی

11/24

12/24

12

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق