ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

1

پیلاتس

روزهای زوج

20-19

سالن 22 بهمن

10/21

11/19

12

2

پیلاتس

روزهای زوج

21-20

سالن 22 بهمن

10/21

 

11/19

12

3

تیراندازی مقدماتی

روزهای زوج

30/17-16

سالن 22 بهمن

10/21

11/19

12

4

تیر و کمان

روزهای فرد

13-12

سالن امام علی (ع)

10/21

11/19

12

5

کراس فیت

روزهای فرد

18-16

سالن تختی

10/21

11/19

12

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق