دور اول

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

1

پیلاتس

روزهای زوج

20-19

سالن 22 بهمن

8/4

8/29

12

2

پیلاتس

روزهای زوج

21-20

سالن 22 بهمن

8/4

8/29

12

3

تیراندازی مقدماتی

روزهای زوج

17:30-16

سالن 22 بهمن

8/4

8/29

12

4

تیراندازی تکمیلی

روزهای زوج

20:30-19

سالن 22 بهمن

8/4

8/29

12

5

تیر و کمان

روزهای فرد

13-12

سالن امام علی (ع)

8/9

9/7

12

  دوردوم

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

1

پیلاتس

روزهای زوج

20-19

سالن 22 بهمن

9/1

10/1

12

2

پیلاتس

روزهای زوج

21-20

سالن 22 بهمن

9/1

10/1

12

3

تیراندازی مقدماتی

روزهای زوج

17:30-16

سالن 22 بهمن

9/1

10/1

12

4

تیراندازی تکمیلی

روزهای زوج

20:30-19

سالن 22 بهمن

9/1

10/1

12

5

تیر و کمان

روزهای فرد

13-12

سالن امام علی (ع)

9/9

10/1

12

6

کراس فیت

 

روزهای فرد

18-16

سالن تختی

 

با توجه به استقبال راه اندازی می گردد

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق