ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تعداد نفرات

تعداد جلسات

هزینه ثبت نام

تاریخ شروع ثبت نام

حداقل

حداکثر

1

ایروبیک

روزهای زوج

19:40-20:40

سالن کوثر

20

60

12

250000 ریال

98/6/30

 

2

پیلاتس

روزهای زوج

20:45-21:45

سالن کوثر

20

60

12

250000 ریال

3

والیبال

یکشنبه و سه شنبه

20:15-21:45

سالن کوثر

12

30

12

250000 ریال

4

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

18:45-19:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

5

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

18:45-19:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

6

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

19:45-20:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

7

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

19:45-20:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

8

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20:45-21:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

9

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

20:45-21:45

سالن بدنسازی کوثر

10

15

12

250000 ریال

10

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

20-21:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

350000 ریال

11

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

20-21:30

16-17:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

350000 ریال

12

عضویت سالن بدنسازی پردیس

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه و جمعه

17-22

16-19

سالن بدنساری پردیس

20

100

استفاده آزاد

200000 ریال

98/7/6

13

عضویت سالن بدنسازی کوثر

شنبه تا چهارشنبه

18-22

سالن بدنسازی کوثر

20

100

استفاده آزاد

200000 ریال

98/7/6

14

آموزش بدنسازی

روزهای زوج

12-13:30

سالن بدنسازی پردیس

10

20

12

350000 ریال

98/6/30

 

15

تی آر ایکس

روزهای زوج

18-19

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

16

تی آر ایکس

روزهای زوج

19-20

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

17

تی آر ایکس

روزهای زوج

20-21

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

18

تی آر ایکس

روزهای فرد

18-19

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

19

تی آر ایکس

روزهای فرد

19-20

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

20

تی آر ایکس

روزهای فرد

20-21

سالن کوثر

10

14

12

250000 ریال

21

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

14-15

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

22

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

17-18

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

23

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

19-20

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

24

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

18-19

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

25

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

12-13

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

26

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

13-14

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

27

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

16-17

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

28

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه و

پنجشنبه

18-19

10-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

کارمند:400000 هیات علمی: 450000

98/7/6

29

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

19-20

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

12

20

12

250000 ریال

98/6/30

30

ایروبیک آمادگی جسمانی کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

پنجشنبه

15-16

10-11

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

20

12

کارمند:400000 هیات علمی: 450000

98/7/15

31

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

18-19

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

15

12

250000 ریال

98/6/30

32

یوگا

یکشنبه و سه شنبه

18-19

مجموعه آمادگی جسمانی 22 بهمن

10

15

12

250000 ریال

33

تیرو کمان

روزهای زوج

12-13:30

سالن امام علی

10

15

12

250000 ریال

34

تیراندازی

یکشنبه و سه شنبه

12-13:30

سالن تیراندازی 22 بهمن

10

14

12

250000 ریال

35

تیراندازی

یکشنبه و سه شنبه

18-19:30

سالن تیراندازی 22 بهمن

10

14

12

250000 ریال

تاریخ شروع ثبت نام

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

6/7/98

6/7/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

6/7/98

30/6/98

15/7/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

30/6/98

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق