جدول مسابقات فوتبال درون دانشگاهی در پایان مرحله گروهی

--------------------------------------------------------------------------------

Group A

✅1⃣ الهیات                ۶ امتیاز                ۳+ تفاضل

✅2⃣ علوم پایه            ۳ امتیاز                 ۰ تفاضل

❌3⃣ مهندسی ب        ۰ امتیاز                 ۳- تفاضل

-------------------------------------------------------------------------------

Group B

✅1⃣ کشاورزی              ۶ امتیاز               ۲+ تفاضل

✅2⃣ دامپزشکی            ۳ امتیاز               ۰ تفاضل

❌3⃣ بین الملل              ۰ امتیاز               ۲- تفاضل

-----------------------------------------------------------------------------

Group C

✅1⃣ علوم ورزشی          ۶ امتیاز               ۷+ تفاضل

✅2⃣ علوم اداری             ۳ امتیاز               ۲+ تفاضل

❌3⃣ علوم تربیتی            ۰ امتیاز                ۹- تفاضل

----------------------------------------------------------------------------

Group D

✅1⃣ مهندسی الف         ۶ امتیاز               ۵+ تفاضل

✅2⃣ حقوق                   ۳ امتیاز                ۱- تفاضل

❌3⃣ علوم ریاضی           ۰ امتیاز                ۴- تفاضل

 

 

🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی

🌐 sport.um.ac.ir

🆔 @ferdowsi_sport

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق