gozaresh sara

"با هم، ورزش همگانی، نشاط جمعی و سلامت اجتماعی"
جشنواره بهاره ورزش همگانی در سراهای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید
 
📌به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی، سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جشنواره بهاره ورزش همگانی گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی با هدف ایجاد پویایی در فضای سراهای دانشجویی در بخش خواهران(رشته ی آمادگی جسمانی) برگزار گردید و دانشجویان دختر در چهار ایستگاه شامل؛
✔️ایستادن و رد شدن از بین موانع
✔️طناب زدن
✔️راه رفتن با بار نامتقارن
✔️پرتاب توپ تنیس و برخورد به هدف
 
به رقابت پرداختند و خانم ها سیما اورنگی، مریم نخعی و مهدیه اصلی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. گفتنی است در پایان به نفرات برتر جوایزی ورزشی اهدا گردید.
 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق