f413e57f-1da4-4fa1-bc23-5b57f20c4a24.jpg

 

برنامه مسابقات قهرمانی والیبال درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد
 
🔹گرامیداشت مقام معلم - بهار ۱۴۰۳
 
🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق