📌 ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد، جمعه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ اردویی ویژه دانشجویان دختر در منطقه کوهسار برگزار نمود و دانشجویان توانستند به ارتفاعات قله زو صعود کنند. در حاشیه این صعود حاضران از چشمه گفتگو منطقه کوهسار بازدید کردند.

🖇روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی

🌐 sport.um.ac.ir 

🆔@ferdowsi_sport

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق