همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است

جهت شرکت در اردو ها

  •  روند ثبت نام اردوها:

شنبه هر هفته امکان ثبت نام در اردوی پایان همان هفته از طریق پورتال افراد فراهم میشود

بدیهی است به دلیل محدودیت نفرات اولویت با کسانی است که زودتر جهت ثبت نام اقدام کرده باشند

  • هزینه :

بایت اردوهای نیم روزه 20000 تومان و برای اردوهای یک روزه 50000 تومان دریافت می شود.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق