گزارش اردوی روستای دهبار

ستاد اردوهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، اردوی نیم‌‌‌‌‌روزه‌ای را در روستای زیبای دهبار در تاریخ27‌ آبان ماه 1400با هدف ایجاد نشاط و شادابی برای دانشجویان خوابگاهی دختر برگزار نمود. در این اردو 72 نفر دانشجوی دختر و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی حضور داشتند. این اردو از ساعت7:30 دقیقه صبح از محل خوابگاه پردیس1 با دو دستگاه اتوبوس و ون آغاز و پس ازمدت یک‌ساعت رسیدن به پارک‌جنگلی بهمن طرقبه ادامه پیدا کرد.

در ابتدا با توضیحات سرپرست اردو، دانشجویان آشنایی مختصری در مورد موقعیت، مکان اردو،گروه همراه و همچنین از ضوابط، قوانین و دستورالعمل های بهداشتی که در طی اردو بایستی رعایت شود، آگاهی پیداکردند.

صبحانه در پارک‌جنگلی بهمن صرف شد و ساعت 9:30 حرکت گروه به سمت روستای‌دهبار ادامه یافت.

ساعت10:30 پس از رسیدن به مکان مورد نظر، پیاده‌روی در مسیر رودخانه آغاز گردید و دانشجویان پس از دو ساعت رودخانه‌نوردی و برفبازی به‌سلامت به سمت اتوبوس‌ها حرکت کردند. در پایان پس از توزیع ناهار و صرف چای‌آتشی و استراحتی کوتاه در طبیعت دل انگیز پاییز در ساعت 14با رسیدن اتوبوس به دانشگاه اردو به پایان رسید.

 

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی