گزارش اردوی یک روزه منطقه ییلاقی روستای کنگ

ستاد اردوهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،اردوی یک روزه منطقه ی کنگ را در تاریخ پنج شنبه 13 آبان ماه1400 با هدف ایجاد نشاط جمعی برای دانشجویان و ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت های ورزشی با شرکت جمعی از دانشجویان دختر برگزار نمود.

در این اردو 51 دانشجوی دختر و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی و همچنین جناب آقای دکتر حاجتمند(معاون مدیریت تربیت بدنی) و جناب آقای محمدخانی(رئیس اداره امور سراهای دانشجویی) حضور داشتند.

این اردو از ساعت 7:30 صبح از محل خوابگاه پردیس 1 با دو دستگاه اتوبوس آغاز و پس از رسیدن به منطقه ی خوش آب و هوای روستای کنگ ادامه پیدا کرد در ابتدا با توضیحات سرپرست اردو ، دانشجویان آشنایی مختصری در مورد موقعیت و مکان اردو پیدا کردند و همچنین از ضوابط ، قوانین و دستورالمل های بهداشتی که در طی اردو بایستی رعایت شود آگاهی پیدا نمودند.

برنامه و فعالیت های انجام شده در اردو به شرح ذیل می باشد:

  • vصرف صبحانه
  • vمعرفی گروه همراه توسط سرپرست اردو
  • vگفت و گوی گرم و صمیمی بین دانشجویان و مسئولین برگزاری اردو
  • vبرگزاری مسابقه فرهنگی - ورزشی و اهدای جایزه به نفرات برتر
  • vپیاده روی و کوهنوردی

در پایان نیز پس از توزیع ناهار و استراحتی کوتاه در طبیعت زیبا و دل انگیز پاییز در ساعت 15 با رسیدن اتوبوس ها به دانشگاه این اردو ی خاطره انگیز پاییزی به پایان رسید.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی