گزارش اردوی یک روزه بیرونگردی آب گرم کلات نادری

ستاد اردوهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،اردوی نیم روزه ای با همکاری بسیج دانشجویی و متصدی گری از من بپرس با عنوان بیرونگردی آب گرم کلات را در تاریخ جمعه 7 آبان ماه 1400 با هدف ایجاد نشاط جمعی و ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت های ورزشی با شرکت جمعی از دانشجویان پسر برگزار نمود.

در این اردو حدود 80 دانشجوی پسر و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی و خوابگاه حضور داشتند.

این اردو از ساعت 7:30صبح و از محل مسجد الزهرای دانشگاه با دو دستگاه اتوبوس آغاز و پس از رسیدن به روستای آبگرم کلات نادری ادامه پیدا کرد در ابتدا با توضیحات سرپرست اردو آقای جعفر چراغچی ، دانشجویان آشنایی مختصری در مورد موقعیت و مکان اردو پیدا کردند و همچنین از ضوابط ، قوانین و دستورالمل های بهداشتی که در طی اردو بایستی رعایت شود آگاهی پیدا نمودند.

برنامه و فعالیت های انجام شده در اردو به شرح ذیل می باشد:

  • صرف صبحانه در محل روستا
  • معرفی گروه همراه توسط سرپرست اردو
  • اقامه نماز در مسجد روستای آبگرم کلات
  • گفت و گوی گرم وصمیمی بین دانشجویان و مسئولین برگزاری اردو
  • انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی توسط اساتید گروه و دانشجویان
  • پیاده روی در مسیر رودخانه آبگرم کلات تا آبشار آبگرم منطقه کلات
  • صرف نهار در محل آبشار

در پایان نیز پس از صرف چای و استراحتی کوتاه در روستا آبگرم کلات در ساعت 18 بعدازظهر با رسیدن اتوبوس ها به دانشگاه یک اردو ی خاطره انگیز دیگر هم در پاییز 1400به پایان رسید.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی