گزارش اردوی یک روزه منطقه ی جنگلی شاندیز

ستاد اردوهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،اردوی نیم روزه ای در منطقه ی جنگلی شاندیز را در تاریخ پنج شنبه 6 آبان ماه1400 با هدف ایجاد نشاط جمعی برای دانشجویان و ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت های ورزشی با شرکت جمعی از دانشجویان دختر برگزار نمود.

در این اردو 70 دانشجوی دختر و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی و خوابگاه حضور داشتند.

این اردو از ساعت 7:30 صبح از محل خوابگاه پردیس 1 با دو دستگاه اتوبوس آغاز و پس از رسیدن به منطقه ی خوش آب و هوا و جنگلی شاندیز ادامه پیدا کرد در ابتدا با توضیحات سرپرست اردو آقای جعفر چراغچی ، دانشجویان آشنایی مختصری در مورد موقعیت و مکان اردو پیدا کردند و همچنین از ضوابط ، قوانین و دستورالمل های بهداشتی که در طی اردو بایستی رعایت شود آگاهی پیدا نمودند.

برنامه و فعالیت های انجام شده در اردو به شرح ذیل می باشد:

  • صرف صبحانه
  • معرفی گروه همراه توسط سرپرست اردو
  • گفت و گوی گرم وصمیمی بین دانشجویان و مسئولین برگزاری اردو
  • برگزاری مسابقه فرهنگی
  • بازدید از مزار شهدای گمنام پارک جنگلی شاندیز
  • پیاده روی و کوهنوردی در مسیر شاندیز به منطقه ی ییلاقی ابرده

در پایان نیز پس از توزیع نهار و استراحتی کوتاه در طبیعت زیبا و دل انگیز پاییز در ساعت 14 بعدازظهر با رسیدن اتوبوس ها به دانشگاه این اردو ی خاطره انگیز پاییزی به پایان رسید.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی