برگزاری جشنواره ورزشی پاییزه همگانی ویژه دانشجویان

 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته شطرنج همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                    دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته دارت همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                       دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته جودو همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                       دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته ایروبیک همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                    دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته آمادگی جسمانی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                        دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته طناب زنی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                 دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته فریزبی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                     دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور                                    دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور       دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور        دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته دوچرخه سواری همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته تیس روی میز همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور    دریافت فایل
 • آئین نامه مسابقات مجازی رشته اسکواش همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور         دریافت فایل

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی