جشنواره پاییز 1400 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به مناسبت روز دانشجو

  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته شطرنج همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                   دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته دارت همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                      دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته جودو همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                      دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته ایروبیک همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                   دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته آمادگی جسمانی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)      دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته طناب زنی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته فریزبی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                    دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                دریافت فایل
  • آئین نامه مسابقات مجازی رشته بسکتبال همگانی ویژه دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور (جشنواره پاییز 1400)                دریافت فایل

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی