گزارش مسابقات بدمینتون آقایان کارمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

مسابقات بدمینتون آقایان با حضور ۱۷ ورزشکار به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار گردید و نتایج ذیل بدست آمد:

در مسابقات انفرادی
آقای علی فتح آبادی از دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید.
آقای حمید بابایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم را بدست آورد.
علی داودی و حسن ستاری از دانشگاه فردوسی مشهد مشترکا" به مقام سوم دست یافتند.


در مسابقات دوبل
علی داودی و حسن ستاری از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول
علی فتح آبادی و حمید بابایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم
مهدی ذوالفقاری و علی نعمتی از دانشگاه فرهنگیان و علوم پزشکی و محمد شکیبا و بابک عظیمی از دانشگاه علوم پزشکی و موسسه آموزش عالی بینالود مشترکا" به مقام سوم دست یافتند.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی