گزارش مسابقات شطرنج کارمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

مسابقات شطرنج با حضور ۳۰ ورزشکار به میزبانی هیات شطرنج خراسان رضوی برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل بدست آمد:

در بخش آقایان:

آقای مسئله گو مدیریت فرهنگی فردوسی مقام اول
آقای مسلم ساعدی از موسسه آموزش عالی خاوران مقام دوم
آقای حمیدرضا سالاری از دانشگاه علوم پزشکی مقام سوم


در بخش بانوان:
خانم حامدی نیا از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول
خانم حیدری از دانشگاه علوم پزشکی مقام دوم
خانم مهرسا دهنوی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی