گزارش مسابقات دارت آقایان کارمند و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی

مسابقات دارت آقایان با حضور ۳۸ ورزشکار به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل بدست آمد:

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش

ثبت نام قهرمانان ورزشی