شرایط و ضوابط باشگاه سوارکاری دانشگاه فردوسی

باشگاه سوارکاری دانشگاه فردوسی با شرایط و ضوابط زیر برای سال 1400 از دانشجویان و همکاران دانشگاهی و شهروندان مشهدی ثبت نام به عمل می آورد:

هزینه کلاسهای آموزش سوارکاری :

هزینه هر دوره آموزش سوارکاری(ده جلسه)( دو میلیون تومان) و برای افراد زیر 12 سال  (دو میلیون و دویست هزار تومان) برای  می باشد.

باشگاه برای اعضای محترم دانشگاه فردوسی و دانشجویان دانشگاه های خراسان رضوی در دو دوره اول (مقدماتی یک و دو) به میزان بیست جلسه تخفیفی به شرح ذیل قائل می شود

 •  

  دوره مقدماتی

  یک و دو

   

   

  کلاس یک نفره              
  کلاس دونفره           
  کلاس سه نفره

  دانشجویان دانشگاه فردوسی

   

  5000000 ریال 3000000 ریال 2000000 ریال

  کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی و بستگان درجه یکشان

   

  8000000 ریال 4000000 ریال -

  دانشجویان دانشگاه های خراسان رضوی

   

  18000000ریال - -

  غیر دانشگاهیان برای افراد بالای 12 سال

   

  20000000ریال - -

  غیر دانشگاهیان برای افراد زیر 12 سال

   

  22000000ریال - -

شرایط و ضوابط باشگاه سوارکاری:

1-      رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام کرونا الزامی است .

2-     بدون عضویت وثبت نام، استفاده از باشگاه سوارکاری ممنوع است.

3-     استفاده کنندگان از اماکن ورزشی می بایست دارای بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی باشند.

4-     رعایت شئونات اسلامی الزامی است .

5-     رعایت نظافت فردی و نظافت عمومی دراماکن ورزشی الزامی است.

6-     رعایت انضباط فردی وعمومی برای کلیه اعضا الزامی است .

7-     استعمال دخانیات درکلیه اماکن ورزشی ممنوع می باشد.

8-    استفاده از دوربین فیلمبرداری و تلفن همراه دوربین دار به ویژه دراماکن ورزشی دربخش بانوان ممنوع است.

9-     از به همراه آوردن وسایل قیمتی دراماکن ورزشی خودداری کنید دانشگاه درقبال اشیای مفقودی شما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

10-    درصورت مبتلا بودن به بیماریهای واگیرداراز مراجعه به اماکن ورزشی خودداری نمایید.

11-    هنگام استفاده از اماکن ورزشی ازبطری آب شخصی استفاده کنید.

12-   پس از ثبت نام درفعالیت ورزشی ، شهریه پرداخت شده مسترد نخواهد شد وجبران جلسات غایب میسر نمی باشد.

13-  وسایل مورد نیاز را از مسئول مکان ورزشی تحویل بگیرید ودرپایان جلسه تمرینی به مسئول مربوطه تحویل دهید.

14-  رها نمودن لوازم و وسایل درمحل تمرین ممنوع بوده وافراد موظف به برگرداندن وسایل به سرجای اصلی خود می باشند.

روش ثبت نام :

 

1- کارکنان، اعضای هیات علمی و بستگان درجه یک ایشان و دانشجویان جهت ثبت نام در کلاسهای آموزشی تعریف شده توسط مدیریت تربیت بدنی منطبق با تعرفه های مشخص شده از طریق پورتال دانشگاهیشان و افراد غیر دانشگاهی با مراجعه به سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir از طریق گزینه "ثبت نام در کلاسهای ورزشی" اقدام می کنند.

 

 

 


 [h1] [h1]تعرفه مجزا برای کلاس یک نفره و دو نفره مشخص نشده است

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش