نتايج مسابقه اطلاعات عمومي ورزشی اعلام شد

پس از بررسی پاسخ بیش از 90 دانشجو دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد به سوالات اطلاعات عمومی ورزشی، نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می شوند.

برندگان پس از هماهنگی با سرکارخانم احمدی (شماره 38803509) جهت دریافت جوایز به ایشان مراجعه نمایند.

 

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

دانشکده

فاطمه

جعفری

9712161042

دانشکده ادبیات

عارفه

کاظمی

9722766055

علوم ورزشی

سیدعلی

ابریشمی

9913284035

علوم ورزشی

محمدرضا

کاهنی

9712102789

دانشکده مهندسی

سید مجتبی

موسوی

9813284015

علوم ورزشی

 

 

 

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش