بازدید از دانشکده دامپزشکی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی ظهر سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ جلسه مشترک مدیریت تربیت بدنی و دانشکده دامپزشکی در دفتر ریاست. دانشکده آقای دکتر ملکی صورت پذیرفت و دو طرف ضمن بیان دیدگاه و پیشنهادات خود در خصوص ورزش دانشجویی و کارمندی ، در خصوص  توسعه اماکن و مناسب سازی فضاهای موجود بحث و تبادل نظر کردند.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش