درخشش دختران فردوسی در اولین دوره مسابقات قهرمانی مجازی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اولین دوره مسابقات قهرمانی مجازی والیبال مهارتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید . جلسه فنی مسئولین رشته به منظور بررسی و داوری مهارتهای انجام شده در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۶ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید .

در این دوره از مسابقات در مجموع 167 ورزشکار در سامانه ستاو ثبت نام و مشارکت داشتند. در بخش دختران 113 دانشجو از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی و در بخش پسران 54 دانشجو از 28 دانشگاه و موسسه آموزش عالی مشارکت داشتند.

نتایج به دست آمده به ترتیب در بخش دحتران:

  •  در مهارت پنجه و ساعد به سبد بسکتبال( 10 پرتاب) :

مقام اول : خانم مبینا رکابی از دانشگاه فنی و حرفه ای بابل

مقام دوم : خانم ریحانه محمودی ورزنه از دانشگاه فنی و حرفه ای دختران شهرضا

مقام سوم : خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

  • مهارت پنجه و ساعد به دیوار در 30 ثانیه

مقام اول : خانم رضوان یزدی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقام دوم : خانم یگانه حور از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام سوم : خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

  • مهارت شیرین کاری با توپ والیبال :

مقام اول :خانم فاطمه بهرامی از دانشگاه زنجان

مقام دوم : خانم یگانه باوفا از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام سوم : خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

  • نتایج مجموع سه مهارت در بخش دختران :

مقام اول : خانم سعیده آیاتی از موسسه آموزش عالی زند شیراز

مقام دوم : خانم یگانه با وفا از دانشگاه فردوسی مشهد

مقام سوم : خانم یگانه حور از دانشگاه فردوسی مشهد

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش