نتایج ضیافت ورزش، معمای شطرنج 1 و 2 اعلام شد

 

نام نام خانوادگي

دانشجو / كارمند

شماره دانشجويي

شماره تماس

چالش

زهرا آردانه

دانشجو

9822762062

9337397763

ضيافت ورزش

الناز رشيدي دشت بياض

كارمند

-

۹۱۵۱۰۳۰۲۴۴

ضيافت ورزش

اعظم انفرادي

دانشجو

9716639010

9158052135

ضيافت ورزش

شهرام اسماعيل زاده

دانشجو

9326962011

9133419019

معماي شطرنج1

سيده صبا محمدي خاص

دانشجو

9813283136

9388583739

معماي شطرنج1

عارفه كاظمي

دانشجو

9722766055

09155656947

معماي شطرنج2

 

 

جهت دریافت جوایز معمای شطرنج به آقای حسن زاده و جوایز ضیافت ورزش به خانم اکرامی تا 18 بهمن از ساعت 8 الی 13 در مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش