برگزاری جلسه مشترک مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد و هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی، ظهر دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۹۹ جلسه مشترک مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان برگزار شد.
در این جلسه که مدیریت تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی و هیأت ورزش های دانشگاهی استان طرف اول آن را تشکیل دادند با حضور خانم دکتر معظمی, آقای پور آزاد رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام و مسئولان کمیته های آن و همکاران دانشگاهی برگزار شد، پیرامون تدوین تفاهمنامه همکاری در حوزه های علمی، پژوهشی و ورزشی با توجه به پتانسیل و مخاطبان زیاد هر دو طرف بحث و تبادل نظر کاملی صورت گرفت که نوید همکاری سازنده ای را نیز در پی داشت.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش