نتایج جشنواره پاییزه اعلام گردید

جشنواره پاييزي باحضور 25 دانشجوي دختر و 3 دانشجوي پسر به صورت مجازي برگزار گرديد.  پس از بررسي فيلم هاي ارسال شده 

خانمها: زهرا عيديان و فاطمه پور حسيني و آقاي سجاد سلطاني به عنوان شرکت کنندگان برتر مشخص گرديدند

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش