بازدید و ارزیابی مجتمع آموزش عالی گناباد

جلسه مربوط به بازدید و ارزیابی مجتمع آموزش عالی گناباد مورخ 2 آبانماه 98 دومین مقصد بازدید های دبیر محترم منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور بود که با نام و یاد خدای مهربان و خیر مقدم توسط جناب آقای دكتر اسماعیلیان معاون محترم اداری مالی و سرپرست معاونت دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد. سپس با پخش نماهنگ مجتمع آموزش عالی گناباد به معرفی اجمالی این مجتمع پرداخته شد و در ادامه فعالیت های حوزه تربیت بدنی از مهر 97 تا پایان شهریور 98 توسط مدیر محترم تربیت بدنی ارائه گردید.

 

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش