نرخ کلاسهای آموزشی سوارکاری

ردیف نوع کلاس تعداد جلسه دانشجویان دانشگاه فردوسی (ريال) کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی و همسر و فرزندان (ريال) دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های دیگر (ريال) افراد غیردانشگاهی
1 کلاس مقدماتی عمومی 10  1500000 2100000  2700000  3000000
2 کلاس مقدماتی خصوصی 10 4000000 5600000  7200000 8000000
3 کلاس آموزشی مقدماتی 1 500000 700000  1000000 1500000

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش