گزارش مسابقات رشته پرتاب دارت از سری مسابقات درون دانشگاهی همگانی پاییزه خواهران

 

مسابقه پرتاب دارت که از سری مسابقات جشنواره پاییزه ورزش همگانی می باشد در تاریخ 97/9/19 ساعت 20 در سالن کوثر برگزار گردید. این مسابقه با حضور60 نفر انجام گردید. هر شرکت کننده سه پرتاب قلق و سه پرتاب اصلی داشت و در پایان مجموع امتیازات هر شرکت کننده محاسبه گردید که اسامی نفرات برتر این مسابقه به شرح زیر می باشد:

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

مقام

محدثه هاتفی

کشاورزی

9516547017

اول

فاطمه محمودی

مترجمی زبان

9613147028

دوم

هدی بهادری

زیست شناسی

9512768218

سوم