برنامه استفاده کارکنان و اساتید از اماکن ورزشی دانشگاه ویژه آقایان

ایام هفته

8-6

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18:30

21:30-20

شنبه

ورزش صبحگاهی/ سالن امام رضا (ع)

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/سالن امام علی (ع)

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/ سالن امام علی (ع)

یکشنبه

ورزش صبحگاهی/ سالن امام رضا (ع)

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

والیبال/ سالن امام علی (ع)

والیبال/ سالن امام علی (ع)

دو شنبه

ورزش صبحگاهی/ سالن امام رضا (ع)

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/ سالن امام علی (ع)

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/ سالن امام علی (ع)

سه شنبه

ورزش صبحگاهی/ سالن امام رضا (ع)

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

والیبال/ سالن امام علی (ع)

والیبال/ سالن امام علی (ع)

چهار شنبه

ورزش صبحگاهی/ سالن امام رضا (ع)

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

آموزشی

تمام اماکن

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/ سالن امام علی (ع)

تنیس روی میز-بدمینتون-والیبال/ سالن امام علی (ع)

پنجشنبه

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

 

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

 

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

والیبال/ سالن 22 بهمن

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

والیبال/ سالن امام علی (ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

والیبال/ سالن امام علی (ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

جمعه

والیبال/ سالن 22 بهمن

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

فوتسال-سالن امام رضا(ع)

 

 

  • تمامی وقتهای جدول از قبل به دانشکده ها و واحدهای دانشگاه اعلام شده وطبق مقررات و ضوابط مدیریت تربیت بدنی واگذار گردیده ضمنا زمان برگزاری مراسم و مسابقات مدیریت می تواند وقت را لغو نماید (با هماهنگی با مسئولین مربوطه). اگر قصد گرفتن سالن رادارید بایستی قبل از شروع سال تحصیلی ابتدا به رئیس واحد یا دانشکده مراجعه و درخواست از طریق ایشان به ریاست مدیریت تربیت بدنی ارسال و در صورت امکان و مراجعه نماینده برای امضا قرارداد زمان به شما اختصاص می یابد .
  • علاوه بر موارد بالا امکانات استخر و سالن بدنسازی نیز طبق برنامه در اختیار همکاران و خانواده محترم قرار دارد، که با مراجعه به سایت مدیریت تربیت بدنی می توانید زمان ها را مورد بازدید قرار دهید.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش