اعضای و فعالان ستاد اردوها

اعضاء ستاد اردوها

 

۱-رئیس ستاد اردوها خانم دکتر معظمی (مدیرکل تربیت بدنی )

۲- دبیر ستاد اردوها آقای جعفر چراغچی

۳- نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه آقای محمدی( معاون اجرایی نهاد)

۴- نماینده مدیریت دانشجویی آقای محسن قانع (سرپرست اداره رفاه دانشجویان)

۵- نماینده مدیریت فرهنگی درستاد اردوها آقای مهدی برفرازی(مسئول فوق برنامه مدیریت فرهنگی )

۶- نماینده مرکز مشاوره درستاد اردوها خانم مهوش مرتضایی ( معاون مرکز مشاوره)

۷- نماینده مرکزپزشکی درستاد اردوها خانم دکتر پاسالار( سرپرست کمیته پزشکی )

 

همکاران فعال در ستاد اردوها

 

۱- خانم مهندس احمدیان ، مسول رایانه اداره کل تربیت بدنی

۲- خانم شاهرخی ، سرپرست تربیت بدنی خوابگاه خواهران و مسول ثبت نام خواهران دانشجو در ستاد اردوها

۳- آقای عماد عشقی ، سرپرست تربیت بدنی خوابگاه برادران و مسول ثبت نام برادران دانشجو در ستاد اردوها

۴- اعضاء تیم کوهنوردی کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه

۵- دانشجویان دانشکده تربیت بدنی

 

ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش