اهداف و ماموریت های معاون توسعه و بهره برداری اماکن

 • ساماندهی ،توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی
 • کمک به گسترش فضاهای روباز ورزشی ،به منظور بهرهمندی بیشتر دانشجویان از فضاهای موجود
 • تلاش به منظور تکمیل فضاهای ورزشی نیمه تمام ، و احداث فضاهای ورزشی زودبازده و کم هزینه
 • الویت بندی اماکن ورزشی سرپوشیده برای ورزش خواهران
 • بررسی و پیگیری بمنظور تغییر کاربری فضاهای غیر ورزشی به ورزشی
 • کارشناسی و بررسی پروژه های عمرانی ورزشی در دانشگاه
 • نظارت بر عملیات اجرائی پروژه های عمرانی ورزشی دانشگاه
 • تدوین شناسه فضاهای ورزشی و تعیین سرانه فضاهای مذکور
 • تعیین شاخص های اولویت بندی جهت انجام پروژه های ورزشی و تجهیزاتی
 • بررسی نیازهای ورزشی دانشجوئی و کارمندی از لحاظ تجهیزاتی
 • تنظیم مبادله موافقت نامه با سازمان ها و موسسات جهت فعالیت های ورزشی

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش