معرفی کارکنان مدیریت تربیت بدنی


   محمد کشتی دار
سمت:
معاون اداره کل تربیت بدنی

  فاطمه عليرضائي نقندر
سمت:
معاون ورزش بانوان

کیاوش ناظری
سمت:
مسول دفتر

  حدیث احمدیان
سمت:
مسئول امور رایانه
مدیر سایت اداره کل تربیت بدنی

  علی احمدیان یزدی
سمت:
مسئول امور عمومی

  جواد زارعی
سمت:
کارشناس مسول دبیرخانه منطقه9


شهناز مظهری
سمت:
مسئول دبیرخانه

لیدا موذن احمدی
سمت:
کارشناس

  ملیحه شاهرخی
سمت:
کارشناس

  علیرضا خادملو
سمت:
مسئول مجموعه ۲۲بهمن

  حسین صلاحی
سمت:
کارشناس

  محمد عماد عشقی
سمت:
کارشناس

زهره اکرامی
سمت:
 مدیر مجتمع آبی پردیس ( بانوان )

  سید جواد هاشمیان
سمت:
مسئول سالن امام علی

مدیر مجتمع آبی پردیس ( آقایان )


حمید ولی نیا
سمت:
جمع دار اموال