معرفی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

# حسین بمبئی چی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۸

 

# دکتر محمدعلی قره از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۴

 

# دکتر اکبر معرفتی

از سال ۱۳۶۴   تا سال ۱۳۷۵
( از سال ۱۳۷۷  تا سال ۱۳۸۱)

 

# دکتر حسینعلی کوهستانی از سال ۱۳۷۵  تا سال ۱۳۷۷
# دکتر مهدی طالب پور از سال ۱۳۸۱  تا سال ۱۳۸۵

 

# دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۸۷

 

# دکتر حمیدرضا طاهری از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۳۹۶

 

#دکتر مهدی سهرابی از سال ۱۳۹۶  تا ۱۳۹۸

 

# دکتر مهتاب معظمی
از سال ۱۳۹۸ تا کنون

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش