ردیف

عنوان فعالیت یا رویداد

رشته ورزشي

مخاطب

زمان

1

مسابقات همگانی درون دانشگاهی

دارت- هندپلو- فریزبی- امادگی جسمانی- هفت سنگ- طناب زنی-

دانشجویان دختر

فروردین- اردیبهشت

2

میزبانی مسابقات همگانی استان خراسان رضوي

دارت- هندپلو- فریزبی- امادگی جسمانی- هفت سنگ- طناب زنی-بسکتبال 3 نفره- والیبال 4 نفره- فوتبال گل کوچک

دانشجویان دختر

اردیبهشت

3

جشنواره درون دانشگاهی ویژه دانشجویان

(فوتسال – والیبال – هندبال – بسکتبال –بدمینتون – دوومیدانی – شنا – تیراندازی – کشتی –تکواندو –کاراته – شطرنج )

دانشجویان دختر

مهر- آبان- آذر

4

مسابقات هفته تربیت بدنی

پیاده روی عمومی- تیراندازی

دانشجویان دختر

مهر

5

جشنواره پاییزه

طناب زنی- چرخ تانک- آمادگی جسمانی

دانشجویان دختر

آبان- آذر

6

مسابقات روز دانشجو

دو سرعت- تیرو کمان

دانشجویان دختر

آذر

7

جشنواره زمستانه

هندپلو- داژبال- والیبال 4 نفره

دانشجویان دختر

دی-بهمن

8

جشنواره بهاره

دارت- فریزبی- بولینگ- طناب کشی

دانشجویان دختر

فروردین-اردیبهشت

9

مسابقانت هفته خوابگاهها

پرتاب پنالتی-ایروبیک استقامتی-بسکتبال 3 نفره

دانشجویان دختر

اردیبهشت

10

برگزاری کلاسهای   همگانی دانشجویی

ایروبیک- پیلاتس- بدنسازی- اسپینینگ- تیراندازی- تیروکمان- تنیس روی میز- بدمینتون- اسکواش

دانشجویان دختر

در طول ترمهای تحصیلی

11

برگزاری کلاسهای   فوق برنامه کارکنان

پیلاتس- ایروبیک- والیبال- شنا

کارکنان خانم

در طول سال

12

یرگزاری تمرینات قهرمانی تیم های دانشجویی

والیبال- هندبال- فوتسال- بسکتبال- تیراندازی- تنیس روی میز- تکواندو- کاراته-برمینتون- شطرنج-دو ومیدانی- شنا

دانشجویان دختر

در طول ترمهای تحصیلی

13

امادگی برگزاری و یا شرکت در مسابقات منطقه

والیبال- هندبال- فوتسال- بسکتبال- تیراندازی- تنیس روی میز- تکواندو- کاراته-برمینتون- شطرنج-دو ومیدانی- شنا

دانشجویان دختر

مهر الی اسفند ماه

14

جشنواره ورزشی کارکنان واعضاء هیئت علمی دانشگاه(هفته زن)

والیبال – تنیس روی میز – تیراندازی – آمادگی جسمانی- هندپلو –تیر وکمان- شنا

کارکنان خانم

بهمن- اسفند

 


 

ردیف

عنوان فعالیت یا رویداد

رشته ورزشي

مخاطب

زمان

1

مسابقات همگانی پسران درون دانشگاهی

دارت،   فوتبال گل کوچک، بسکتبال 3 نفره، والیبال 4 نفره، هند پلو، آمادگی جسمانی، فریزبی، هفت سنگ ، طناب زنی

دانشجویان پسر

فروردین الی اردیبهشت

2

مسابقات همگانی پسران استان خراسان رضوي

دارت،   فوتبال گل کوچک، بسکتبال 3 نفره، والیبال 4 نفره، هند پلو، آمادگی جسمانی، فریز بی، هفت سنگ ، طناب زنی

دانشجویان پسر

ارديبهشت

3

مسابقات دانشجویان درون دانشگاهی (جام رمضان)

واليبال- فوتسال – دووميداني

دانشجویان پسر

ارديبهشت

4

مسابقات بزرگداشت مقام معلم

والیبال

اعضاء هيئت علمي آقا

ارديبهشت

5

مسابقات جام رمضان (کارکنان و هیات علمی)

والیبال ، تنیس روی میز، بدمینتون ، فوتسال

كاركنان و اعضاء هيئت علمي

ارديبهشت و خرداد

6

هفته تربیت بدنی

دوچرخه سواری عمومی (سه شنبه های بدون خودرو)/ برگزاری مسابقات جشنواره   ورزشی و تفریحی

(تیراندازی -   پرتاب دارت - پرتاب بسکتبال – پنالتی فوتسال )

برادران

مهر

7

لیگ کارکنان

فوتسال

كاركنان و اعضاء هيئت علمي

آبان تا بهمن

8

مسابقات جشنواره ورزشي درون دانشگاهي دانشجویان

فوتبال- فوتسال- والیبال- تنیس روی میز- بدمینتون - کشتی آزاد و فرنگی – دوومیدانی – كاراته – جودو – تکواندو – شنا -   شطرنج

 

دانشجويان پسر

آبان تا دي

9

مسابقات درون خوابگاهی به مناسبت های هفته تربیت بدنی، روزدانشجو،

(جشنواره پاییزه)

فوتبال دستی - طناب زنی - پرتاب دارت - طناب کشی - تنیس روی میز - شطرنج

 

دانشجويان پسر

آبان تا دي

10

دهه مبارک فجر (جشنواره زمستانه)

والیبال - فوتبال ایستاده - تنیس روی میز

 

دانشجويان پسر

دي تا بهمن

11

جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضاء هيئت علمي

والیبال- تیراندازی - تیر وکمان – شنا - تنیس روی میز – بدمینتون – همايش پياده روي - همایش دوچرخه سواری

 

برادران

دي تا بهمن

12

جشن تقدیر از مدال آوران

مقام آوران مسابقات منطقه اي ، كشوري و ...

برادران

بهمن

ردیف

مسابقات ورزشي دانشگاه هاي منطقه 9

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

والیبال

بزرگمهر قائنات

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

2

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

3

بدمینتون

شاهرود

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

4

دو ومیدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

آبان ماه   98

5

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

6

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

7

فوتسال

گناباد

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

8

تکواندو ( کومیته و پومسه)

دامغان

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

9

تیراندازی

سمنان

دانشجويان پسر

آبان ماه   98

10

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

11

ووشو

تربت جام

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

12

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان پسر

بهمن ماه   98

13

کاراته

سمنان

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

14

کشتی آزاد و فرنگی

نیشابور

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

15

جودو

بجنورد

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

16

فوتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان پسر

آذر ماه   98

17

قایقرانی

-

-

-

18

ووشو(استان خراسان رضوي)

تربت جام

دانشجويان پسر

آبان ماه     98

19

فوتبال(استان خراسان رضوي)

فردوسي مشهد

دانشجويان پسر

آبان ماه     98

 


 

ردیف

مسابقات ورزشي دانشگاه هاي منطقه 9

دانشگاه ميزبان

مخاطب

زمان

1

والیبال

صنعتي شاهرود

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

2

بسکتبال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

3

بدمینتون

کوثر بجنورد

دانشجويان دختر

آذر ماه   98

4

دو و میدانی

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

آبان ماه     98

5

تنیس روی میز

کاشمر

دانشجويان دختر

آذر ماه     98

6

شنا

صنعتی شاهرود

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

7

فوتسال

فردوسی مشهد

دانشجويان دختر

آذر ماه 1398

8

تکواندو ( کومیته و پومسه)

بجنورد

دانشجويان دختر

آذر ماه     98

9

تیراندازی

سمنان

دانشجويان دختر

آبان ماه   98

10

شطرنج

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

11

ووشو

تربت جام

دانشجويان دختر

آذر ماه 1398

12

هندبال

حکیم سبزواری

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

13

کاراته

سمنان

دانشجويان دختر

آذر ماه     98

14

قایقرانی

-

دانشجويان دختر

بهمن ماه     98

15

ووشو (استان خراسان رضوي)

تربت جام

دانشجويان دختر

آبان ماه     98

16

فوتسال (استان خراسان رضوي)

فردوسي مشهد

دانشجويان دختر

آبان ماه     98

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی