گزارش اردوی نیم روزه منطقه ی ییلاقی حصار طرقبه

به نام خدا


ستاد اردوهای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،اردوی نیم روزه ای در منطقه ی ییلاقی حصار طرقبه را در تاریخ دوشنبه 21 تیرماه 1400 با هدف ایجاد نشاط جمعی و ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت های ورزشی با شرکت جمعی از دانشجویان دختر برگزار نمود.

در این اردو 35 دانشجوی دختر و تعدادی از کارشناسان تربیت بدنی و خوابگاه حضور داشتند.

این اردو از ساعت 17:30 بعدازظهر و از محل خوابگاه پردیس 1 با دو دستگاه اتوبوس آغاز و پس از رسیدن به منطقه ی خوش آب و هوای حصار ادامه پیدا کرد در ابتدا با توضیحات سرپرست اردو آقای جعفر چراغچی ، دانشجویان آشنایی مختصری در مورد موقعیت و مکان اردو پیدا کردند و همچنین از ضوابط ، قوانین و دستورالمل های بهداشتی که در طی اردو بایستی رعایت شود آگاهی پیدا نمودند.

برنامه و فعالیت های انجام شده در اردو به شرح ذیل می باشد:

  1. پذیرایی با پک های عصرانه
  2. معرفی گروه همراه توسط سرپرست اردو
  3. گفت و گوی گرم وصمیمی بین دانشجویان و مسئولین برگزاری اردو
  4. برگزاری مسابقه ی فرهنگی
  5. پیاده روی و کوهنوردی در مسیر رودخانه و کوههای اطراف منطقه

در پایان نیز پس از صرف چای و استراحتی کوتاه در محل باغ پونه ی طرقبه در ساعت 21:30 با رسیدن اتوبوس ها به دانشگاه این اردو ی خاطره انگیز به پایان رسید.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش