جشنواره ورزش همگانی زمستانه(ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی)

 

آیین نامه جشنواره همگانی زمستانه


 (بهمن ماه 1399)

  •   شرایط عمومی

-        کلیه دانشگاهیان می توانند در مسابقه مجازی و چالش پیاده روی شرکت کنند.

-        نحوه ثبت نام از طریق آدرس sems.um.ac.ir با شناسه و رمز شخصی پورتال امکان پذیر می باشد.

-        رعایت فاصله اجتماعی در تمام مراحل برگزاری مسابقات حضوری الزامی باشد.

-        به همراه داشتن ماسک و وسایل شخصی مانند بطری آب و... الزامی می باشد.

-        در صورت امکان از لباس آستین بلند و شلوار ورزشی استفاده شود.

  -        حضور کلیه شرکت کنندگان نیم ساعت قبل از مسابقات حضوری الزامی می باشد.

-        زمان برگزاری مسابقه حضوری دانشجویان پسر یکشنبه 26 بهمن در خوابگاه فجر

-        زمان برگزاری مسابقه حضوری دانشجویان دختر سه شنبه 28 بهمن در خوابگاه پردیس

 

  • شرایط اختصاصی رشته های ورزشی حضوری

 ویژه برادران ( خوابگاه فجر )

 

  • فوتبال دستی :

مسابقات در خوابگاه فجر 3 دانشگاه برگزار می گردد.

مسابقات بصورت انفرادی برگزار می شود.

مسابقات در دور اول بصورت دوره ای و دور دوم بصورت حذفی برگزار می گردد.

چرخش : مجاز نمی باشد، اگر در حالت پاس و یا شوت زدن باشد حریف بازی را از سر می گیرد.

جابه جایی : بعد از پایان هر گیم، بازیکنان و یا دو تیم جای خود را عوض می کنند.

توپ خارج از بازی : زمانیکه یک بازیکن منجر به خارج شدن توپ از محوطه بازی با یک ضربه محکم می شود، حریف بازی را از زیر میله دو آدمکی از سر می گیرد.

به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا استفاده از ماسک الزامی می باشد.

 

  • مسابقه آمادگی جسمانی :

مسابقات در خوابگاه فجر 3 دانشگاه برگزار می گردد.

شامل سه ایستگاه طناب زنی ، درازنشت با توپ مدیسن بال و برپی می باشد

ایستگاه اول طناب زنی : به مدت زمان یک دقیقه و افراد با توجه به تعداد تکرار رتبه بندی می شوند.

ایستگاه دوم درازو نشت : بصورتی که توپ مدیسن بال در قسمت بالای سر و بین پاها باید با زمین برخورد کند و با توجه به تکرار در مدت زمان یک دقیقه افراد رتبه بندی می شوند.

ایستگاه سوم برپی : در مدت زمان یک دقیقه برگزار می گردد و با توجه به تعداد تکرار افراد رتبه بندی می شوند.

در حالت ایستاده قرار گرفته و پاها اندازه عرض شانه باز است.

دست ها روی زمین قرار می گیرد و پاها به عقب پرتاب می شود

دست ها از ناحیه آرنج خم شده و شکم و ران به زمین نزدیک می شود

پاها به نزدیک دست ها آورده می شود و با کشیدن ران ها و پاها به بالا می پرید

دست ها در بالای سر قرار می گیرد.

 

 ویژه خواهران ( خوابگاه پردیس )

  • منچ انسانی :

مسابقات بصورت تیمی برگزار می گردد.

تیم ها دو نفره می باشند.

مسابقات با توجه به تیم های شرکت کننده به صورت دوره ای یا دو حذفی برگزار می شود.

  • لی لی :

مسابقه بصورت انفرادی برگزار می گردد.

پنج عدد سنگ در خانه شماره 6 قرار گرفته است.

شرکت کننده در هر رفت یک سنگ را برداشته و به خانه شماره 1 منتقل می کند.

شرکت کنندگان با توجه به زمان سپری شده برای حمل سنگ ها رتبه بندی می شوند.


شرایط اختصاصی رشته های ورزشی مجازی مشترک خواهران و برادران

  • پروانه - قیچی:

-        مدت زمان اجرای حرکت یک دقیقه می باشد.

-        دست ها در حین حرکت پروانه و قیچی باید مطابق عکس در تمام دامنه حرکتی باز شوند.

-        ارسال فیلم گرفته شده از خود از نمای جلو در مدت زمان یک دقیقه به آدرس http://sems.um.ac.ir

-        نفرات در دو بخش خواهران و برادران با توجه به تعداد حرکت انجام شده در مدت زمان یک دقیقه رتبه بندی می شوند.

-        فیلم حرکت ورزشی در سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس   http://sport.um.ac.ir موجود می باشد.

 

  •   چالش پیاده روی مجازی :

-       مسافت در نظر گرفته شده برای شرکت در چالش حداقل 3 کیلومتر می باشد.

-       ورزشکاران باید با استفاده از اپلیکیش های مختلف گام شمار در چالش شرکت کنند.

-       ارسال تصویر خروجی نرم افزار که مسافت طی شده در آن مشخص شده به آدرس http://sems.um.ac.ir

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش