در ضیافت ورزش مجازی شرکت کنید

  • جهت شرکت در مسابقه از طریق فرم روبه رو فیلم ضبط شده تان را ارسال کنید.                  فرم ثبت نام
  • دقت کنید ثبت نام در سامانه رخدادهای ورزشی sems.um.ac.ir نیز ضروری می باشد و افرادی که در آن سامانه ثبت نام نکرده باشند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش