دانشگاه شهید بهشتی

مرکز تربيت بدني دانشگاه شهید بهشتی تهران يکي از واحدهاي زیر مجموعه معاونت دانشجويي ميباشدکهدرراستايشرحوظايفمحولهوباتوجهبهنيازهاي اجتماعي دانشجويان دانشگاه و با نگرشي كلي بر مسائل برنامه ريزي شده و درون سازماني نسبت به اجراي فعاليت هاي ورزشي در زمينه هاي مختلف همگاني، قهرماني و آموزشي در بخش دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی برای خانم ها و آقایان اقداممينمايد.

مرکز تربیت بدنی داانشگاه شهید بهشتی، در جهت رشد و شکوفایی ابعاد مختلف انسان با پرداختن به فعالیت های شاداب و سلامت بخش ورزشی فعالیت می نماید.این مرکز در راستای شرح وظایف محوله و با توجه به نیازهای اجتماعی دانشجویان و با نگرشی کلی بر مسایل برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ های درون و برون سازمانی خود و مطابق  برنامه­ ها و سیاست ­های دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع تقویم و برنامه سالانه را با پیش ­بینی بودجه آماده و اجرا می نماید.

لازم به ذکر است ورزش دانشجویی دانشگاه شهید بهشتیاز گذشته تاکنون یکی از قطب­ های مهم ورزش دانشجویی کشور بوده است که البته نوسانات و افت و خیزهای فراوان در نتایج کسب شده توسط تیم­ های ورزشی در هر دو بخش دختران و پسران ضرورت برنامه­ ریزی جامع در این مقوله را دو چندان می­ کند. در برنامه هر سال همچنین سعی شده است در کنار ورزش قهرمانی به ورزش ­های همگانی و در زیر مجموعه آن، ورزش کارکنان و فعالیت­ های متنوع آموزشی و تفریحی نیز توجه جدی شود.

اداره تربیت بدنی پردیس قنی و مهندسی شهید عباسپور که در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی است و در راستای شرح وظایف محوله و با توجه به نیازهای دانشجویان و با نگرشی کلی بر مسایل برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های درون و برون سازمانی خود و مطابق برنامه­های و سیاست­های دانشگاه و مرکز تربیت بدنی تقویم و برنامه سالانه را پیش­بینی بودجه  آماده و اجرا می­نماید. همچنین در برنامه هر سال سعی شده است در کنار ورزش قهرمانی به ورزش­های همگانی و در زیرمجموعه آن، ورزش کارکنان و فعالیت­های متنوع آموزشی و تفریحی نیز توجه جدی شود.

 

جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید به سایت اینترنتی اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه کنید:

https://www.sbu.ac.ir/Adj/STUVP/SPO/Pages/default.aspx

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش