گزارش جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهیان

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی،جشنواره ورزشهای همگانی در دو بخش بانوان و آقایان و با استقبال خوب خانواده دانشگاه فردوسی مشهد در هفته تربیت بدنی برگزار شد. این جشنواره به منظور ایجاد نشاط و تحرک در دانشگاهیان به نحوی برنامه ریزی و اجرا گردید که با جذابیت و تحرک و نشاط همراه باشد از این رو در مسابقات فریزبی با یک بشقاب، شوت به هدف و پرتاب پنالتی بسکتبال با یک توپ و ثبت رکورد زمانی رقابت کردند به نحوی که حداکثر امتیاز هر فرد در زمان ثبت شده منظور شد و این امر موجب پویایی و تحرک بیشتر در شرکت کنندگان گردید. در رشته هفت سنگ نیز با شمارش تعداد دور های مسابقه در زمان مشخص، این هدف محقق شد.

جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهیان (دانشجویان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی) بزرگداشت هفته تربیت بدنی در دو بخش خانم ها در روز دوشنبه1399/07/28 از ساعت 14 الی 18 و آقایان در روز چهارشنبه تاریخ 1399/07/30 از ساعت 15:00 الی 18:00  در 5 رشته شوت فریزبی، شوت به هدف فوتبال، پرتاب پنالتی بسکتبال، دارت و هفت سنگ مهارتی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری و نوبت دهی قبلی در مجموعه ورزشی 22 بهمن دانشگاه برگزار شد.

بر اساس مقررات جشنواره، شش نفر برتر هر مسابقه تعیین شدند و به ترتیب 10، 8، 5 ، 4، 3، 2 امتیاز و از هفتم به بعد هر شرکت کننده 1 امتیاز کسب کردند. با محاسبه امتیازات در مجموع پنج رشته، نفرات برتر جشنواره به این شرح معرفی شدند؛

  • در بخش خواهران :

نفر اول: خانم فائزه موسوی، دانشجو با 21 امتیاز

نفر دوم: خانم مهناز خوش صحبت ، کارمند با 19 امتیاز

نفر سوم: زهرا نداف، کارمند با با 17 امتیاز

  • در بخش برادران:

نفر اول آقای جواد بزرگواری کارمند دانشگاه با 21 امتیاز

نفر دوم آقای ابوالفضل شبانی دانشجوی دانشکده علوم ورزشی با 19 امتیاز

نفر سوم آقای محمدجواد بهشتی دانشجوی دانشکده مهندسی با 18 امتیاز

 

 

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش