معمای شطرنجی یک

 

 

با توجه به اینکه نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید در دو حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

(پاسخ را با توجه به نامگذاری خانه ها و مهره ها یادداشت نمایید)

.................

.................

 نوشتن حرکت های بازی

موقعیت هر مهره ای در شطرنج از تلاقی سطر و ستونی که مهره در آن قرار دارد مشخص می شود. در سیستم رسمی برای ثبت حرکات در شطرنج برای شاه از حرف K، برای وزیر از حرف Q، برای فیل از حرف B، برای اسب از حرف N و برای رخ هم از حرف R استفاده می کنند.
برای نشان دادن عمل گرفتن مهره از علامت ضربدر 'x' استفاده می کنیم. مثلا , وقتی می نویسیم: Qxg4. یعنی وزیر مهره ی موجود در موقعیت g4 را می گیرد.


برای نشان دادن قلعه کوچک از علامت O-O و برای قلعه بزرگ از علامت O-O-O استفاده می کنیم.
برای نشان دادن کیش از علامت + استفاده می کنیم.
برای نشان دادن بازی خوب از علامت ! استفاده می کنیم , برای نشان دادن بازی فوق العاده از !! استفاده می کنیم.
 
برای بازی ضعیف از ؟ و برای خیلی ضعیف از ؟؟ استفاده می کنیم.


به دلیل جفت بودن اکثر سوارها، وقتی یک حرکت از هر دو سوارتان قابل اجرا بود، برای مشخص کردن اینکه کدام سوار(مهره) حرکت کرده، در هنگام ثبت محل و موقعیت سواری را که حرکت کرده را هم می نویسند. به عنوان مثال فرض کنید داشته باشیم: Nxg6    این حرکت یعنی اسب مهره ی موجود در g6 را می گیرد. اما اگر هر دو اسب ما قادر باشند این کار را بکنند، برای اینکه معین شود که کدام اسب حرکت کرده، می نویسیم: Nf4xg6. یعنی اسب خانه f4 مهره ی خانه ی g6 را مورد ضرب یا گرفتن قرار داده است.
اگر دست به مهره ای گرفته شود باید حرکت داده شود.


پاسخ صحیح را از طریق فضای "نوشتن دیدگاه" ارسال کنید.

  •  پیش از نوشتن پاسخ خود موارد ذیل را به ترتیب بنویسید:(ارسال این اطلاعات جهت شرکت در مسابقه الزامی می باشد)

- نام و نام خانوادگی:

- کدملی:

- نام پدر:

- شماره شناسنامه:

- نوع شخص: (کارمند، هیات علمی یا دانشجو)

- شماره دانشجویی:

- شماره تلفن همراه:

- محل خدمت یا دانشکده محل تحصیل:

- مقطع تحصیلی:

- رشته تحصیلی:

 به قید قرعه از بین کسانیکه پاسخ صحیح را ارسال کنند به ایشان جوایز ارزنده اهدا می گزدد.

 

زمان شرکت در مسابقه به اتمام رسید منتظر اعلام نتایج باشید.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش