رشته ورزشی بسکتبال(قسمت دوم)

 

آسیب های شایع ورزش بسکتبال و درمان آنها

با افزایش علاقه به ورزش بسکتبال، تشخیص و درمان صحیح آسیب های آن اهمیت بیشتری می یابد آسیب های گزارش شده در همه گروههای سنی و همه سطوح مسابقات یکسان می باشد. با افزایش علاقه به ورزش بسکتبال ، تشخیص و درمان صحیح آسیب های آن اهمیت بیشتری می یابد . آسیب های گزارش شده در همه گروههای سنی و همه سطوح مسابقات یکسان می باشد .

شایع ترین محل آسیب به ترتیب: اندام تحتانی ، اندام فوقانی و تنه.

شایع ترین نوع آسیب به ترتیب پیچ خوردگی مچ پا ، التهاب تاندون کشکک و پیچ خوردگی مهره های کمری

شایع ترین شکستگی به ترتیب: در کف یا مچ دست ، کف پا و انگشتان آن.

آسیب هایی که منجر به بیشترین زمان عدم حضور در بازی می شود: آسیب های زانو ، مچ دست ، کف دست و مچ پا می باشند.

 • آسیب مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا شایع ترین آسیب حاد و عضلانی ، اسکلتی در تمام سطوح بازی بسکتبال می باشد .

 • مکانیسم آسیب:

شایع ترین آن چرخش کف پا به طرف داخل ، زمانی که یک بازیکن بر روی پای بازیکن دیگر ضربه وارد می کند . در آسیب مداوم ، رباط های اطراف مچ پا نیز می تواند درگیر شوند .شلی مچ پا در حین چرخش کف پا به داخل دلالت بر آسیب رباط پاشنه ای - نازک نی و رباط قاپی - نازک نی می کند .برای تشخیص پیچ خوردگی مچ پا به داخل و یا به طرف خارج و بررسی شکستگی یا کندگی رباط معاینه و درخواست گرافی های لازم توسط پزشک ضروری است .

 • درمان اولیه:

شامل اصول Rice، استراحت (Rest ) یخ ( Ice ) فشار ( Compress) و بالا نگه داشتن عضو Elevation )).

۱و۲ آسیب خفیف درجه ۱یا ۲ . بستن باند یا باندکشی ، مصرف داروی ضدالتهاب ، ضداستروئیدی و استراحت.

زمانی که بازیکن عمل عضله مچ پا و نازک نی را به طور فعال انجام دهد ، تحمل وزن به طور کامل ، تقویت عضلات و به دنبال آن ورزش های کششی را می تواند شروع کند که اغلب بعد از چندین روز ، با استفاده از محافظ مچ پا یا بانداژ می توانند به بازی برگردند .

۳ در آسیب شدید درجه ۳: گرفتن گچ به مدت ۳ هفته و در صورت وجود ناپایداری مزمن مچ پا بررسی پزشکی بیشتر مورد نیاز است .

پیشگیری:

استفاده از محافظ مچ پا یا بستن باند معمولی در حین انجام تمرین و بازی .

 •  آسیب زانو شا مل:

درد ناحیه کشککی - رانی ، پیچ خوردگی رباط ها و پارگی مینسک

۱)-درد ناحیه کشککی - رانی : به دو علت ایجاد شده :

۲)- قرار گیری نامناسب استخوان کشککی - رانی ناشی از اختلالات بیومکانیک اندام تحتانی .

ـ التهاب تاندون کشکک : مزمن بوده و به سن ورزشکار ، مدت زمان بازی ، تعداد بازی های انجام شده بستگی دارد و درمان آن به صورت موضعی ؛ استفاده از اولتراسوند ، محافظ کشکک و در موارد نادر جراحی است

ـ پیچ خوردگی ها : شایع ترین رباط درگیر ، رباط طرفی داخلی سپس رباط متقاطع قدامی است .

ـ آسیب رباط طرفی داخلی : با درد در ناحیه داخلی خط مفصلی و اغلب با تجمع مختصر مایع همراه است و آسیب به سه درجه تقسیم شده :

۱و۲ درمان پارگی درجه ۱ و ۲ : تحمل وزن در حدی که قابل تحمل باشد و درد اجازه بدهد ، استفاده از بریس ( محافظ )

۳ درمان پارگی درجه ۳ : استفاده از بریس در زاویه خمیدگی زانو ۳۰-۲۰ درجه به مدت ۲ هفته

 پیشگیری:

استفاده از محافظ زانو برای چندین ماه اول بازگشت به بازی . آسیب رباط متقاطع قدامی : ورزشکار احساس صدایی « تند و گویا » در زانو را به خاطر می آورد ؛ در معاینه اولیه تورم مختصر و درد موضعی در زانو دارد .

در صورت برگشت به بازی ، دومین مرحله ناپایداری بروز می کند .

(در صورت شک به پارگی رباط متقاطع قدامی ، ورزشکار باید از انجام بازی منع شود تا ارزیابی لازم صورت گیرد ).

درمان اولیه:

یخ ، فشار ، بالا نگه داشتن عضو و اجازه تحمل وزن مختصر ، در پارگی خفیف ، استفاده از بریس و در صورت درگیری مینسک و یا آسیب ترکیبی رباطی ترمیم جراحی درمان انتخاب است .

در توان بخشی تأکید بر بازکردن مفصل زانو و عمل عضله چهارسررانی می باشد .

خم کردن مفصل زانو در طی ۲-۱ هفته به تدریج امکان پذیر می گردد . با از بین رفتن درد و تورم حرکات با زنجیره بسته ( بالا رفتن از پله ، فشار پا ، ... شروع می شود .

بازگشت به بازی در ورزشکار با آسیب رباط ها متقاطع قدامی بستگی به خود فرد ، علاقه وی ، زمان فصل و میزان فعالیتی که آسیب مجدد را ایجاد می کند دارد .

 •  آسیب رباط متقاطع خلفی:

در بسکتبال خیلی نادر است و مشکلات کمتری را ایجاد می نماید.

 • پارگی های مینسک:

نسبتاً شایع و اغلب در اثر حرکات چرخشی زانو ایجاد می شود. در پارگی های کوچک بدون علامت و در پارگی های بزرگ درد در خط مفصلی و تجمع مایع افزایش یابنده دیده می شود .

درمان اولیه:

ـ یخ ،

بالا نگه داشتن عضو و مصرف داروی ضدالتهابی - ضداستروئیدی برگشت ورزشکار به بازی بسته به هر فرد دارد زیرا امکان تبدیل پارگی قابل ترمیم وجود دارد .

در پارگی مینسک از نوع ناپایدار ، کاندید ترمیم جراحی است و زمانی که بازیکن دامنه کامل حرکات را بدون تجمع مایع در مفصل و با ۸۰٪ قدرت طبیعی انجام دهد می تواند به بازی بازگردد و اگر علایم مکانیکی و تجمع مایع مکرر باشد از بازی منع می شود . توان بخشی پس از ترمیم مینسک بسته به هر فرد و نوع پارگی آن دارد .

 • آسیب عضلات ران شامل

الف) کوفتگی و کشیدگی ها

 • کوفتگی:

کوفتگی عضله چهار سر شایع ترین آسیب ران است ، علائم آن درد موضعی در لمس ، اسپاسم و تورم می باشد .

درمان اولیه:

یخ درمانی به فواصل ۲۰ دقیقه و بانداژکشی .

( ازماساژ عمقی عضله به طور حاد و تزریق موضعی استروئید باید اجتناب ورزید ).

بازگشت به بازی زمانی است که دامنه حرکت کامل و بدون درد داشته باشد .

 •  کشیدگی:

آسیب عضله پشت ران در اثر انقباض شدید و با احساس درد شدید ناگهانی همراه است .

درمان اولیه:

ـ اصول Rice پیشگیری : گرم کردن و کشش عضلات به مدت زمان مناسب .

 • آسیب مهره های کمری شامل

کشیدگی ، ‍پیچ خوردگی ، کوفتگی و هرنی دیسک ، اسپوندیلولیز و اسپوندیلولیستزیس

 • کشیدگی:

کشیدگی عضلات ناشی از فشار بیش از حد بر مهره های کمری است . درد موضعی ایجاد می کند.

درمان: اولیه

کاهش التهاب با درمان فیزیکی مانند فنوفورز ، اولتراسوند و مصرف داروی ضدالتهابی - ضداستروئیدی . پیشگیری . پیشگیری : تقویت تدریجی عضلات مربوطه .

 • هرنی دیسک:

در اثر فشار وارده بر دیسک به دلیل زمین خوردن یا بلند کردن جسم سنگین ایجاد شده ، علامت به صورت درد انتشاری زیرزانو با یا بدون درد ناحیه کمری .

 درمان اولیه

شامل استراحت از فعالیتهایی که ایجاد درد می کند ، انجام فعالیت های ورزشی با دامنه حرکت سبک انجام ورزش های کششی ، اولتراسوند وفنوفورز در چندین هفته اول مؤثر است .

( از استراحت مطلق باید اجتناب ورزید ).

 • اسپوندیلولیز:

نقص در ناحیه بین مفصلی استخوان مهره ای است .

در معاینه درد یک طرفه مهره های کمری و درمان استفاده از برایس است .

 • اسپوندیلولیستزین:

مربوط به تغییرات دژنراتیو مهره های کمری است .

در موارد خفیف محدود کردن فعالیت و در موارد شدید درمان جراحی است .

 • آسیب پا و انگشتان پا شامل

الف) پیچ خوردگی ، التهابات و شکستگی ها

 •  پیچ خوردگی:

شایع ترین آن مفصل بین استخوان های کف پا و انگشتان می باشد .

 • التهابات:

التهاب فاسیای کف پا - در اثر عدم تعادل بیومکانیک در پاشنه و قسمت میانی پا ایجاد می شود .

درمان اغلب غیرجراحی ، به صورت استفاده از پد پاشنه و استفاده از اسپلینت در شب ، مصرف داروی ضدالتهابی - ضداستروئیدی ، تزریق استروئید در عمل اتصال فاسیا به برجستگی پاشنه است .

کشش فاسیای کف پا و طناب پاشنه بر روی سطح معمولی .

 

التهاب تاندون آشیل - شایع ترین حالت التهابی در پای بسکتبالیست هاست . به دونوع می باشد:

۱ نوع غیراتصالی :

التهاب غلاف تاندون یا ضخیم و دردناک شدن تاندون و یا هر دو حالت

درمان:

استفاده از گوه پاشنه ، داروهای ضدالتهابی - ماساژ یخ ، وسایل ارتوپدی در نهایت جراحی است .

۲ نوع اتصالی :

ناشی از اثر فشار موضعی کفش بازیکن می باشد .

 • درمان:

بالا بردن پاشنه به همراه ورزش های کششی ، ارزیابی نوع کفش بسکتبالیست .

 • شکستگی ها:

ـ دو شکستگی شایع در بسکتبالیست ها شامل :

 • شکستگی جونز:

 

در اثر فشار غیرطبیعی وارده بر کنار خارجی پا . قسمت فوقانی محل اتصال پنجمین استخوان کف پا درگیرشده.

درمان:

گرفتن گچ ساق کوتاه حدود ۷ هفته .

 

 

 • شکستگی تارسوناویکولار:

غیر شایع ولی ناتوان کننده ، بازیکن از درد ناحیه روی مچ پا و کنارداخلی آن شکایت دارد .

درمان:

گرفتن گچ.

 • آسیب مچ دست و انگشتان شامل

آسیب شست:

شایع ترین محل آسیب در کف دست و بیشتر به صورت پارگی رباط طرفی اولنار می باشد .

در اثر زمین خوردن بر روی کف دست و با انگشتان باز ایجاد می شود .

آسیب مفاصل بین استخوانهای کف دست و انگشتان (MP):

آسیب به مفصل MP و به رباط طرفی به ویژه در انگشت کوچک و نشانه در بسکتبال شایع می باشد .

در معاینه - لمس دردناک بر روی رباط داریم .

 • درمان آسیب حاد:

بی حرکت گردن مفصل در زاویه ۴۵ برای ۶ هفته سپس بانداژ برای ۳ هفته یا بیشتر .

آسیب انگشتان:

آسیب مفصل بین انگشتی فوقانی ( PIP ) شایع است و به صورت دررفتگی ، پارگی تاندون و آسیب کپسول رباط می باشد .

درمان آسیب خفیف استفاده از اسپلینت و در آسیب شدید ترمیم جراحی است.

انگشت چکشی و دفورمیتی بوتوبنر از دیگر آسیب های مفاصل بین انگشتی است .

آسیب مچ:

شایعترین آسیب جدی مچ شکستگی استخوان اسکالوئید است .

در اثر افتادن روی زمین با کف دست و انگشتان باز ایجاد شده .

علامت بالینی آن درد در قسمت خارجی مچ دست و درمان گرفتن گچ است .

آسیب شانه: (نسبتاً نادر است) .

 التهاب تاندون عضله گرداننده بازو:

شایع ترین حالتی که نیازمند درمان است .

درمان:

استراحت ، مصرف داروی ضدالتهاب ، ضداستروئیدی ، اولتراسوند ، تقویت و انعطاف پذیری عضلات .

پیشگیری:

اجتناب از بلند کردن مکرر دست در بالای سر و دور کردن دست ها از بدن

ناپایداری شانه:

به صورت دررفتگی و نیمه دررفتگی در اثر دورکردن دست ها از بدن و گردش به خارج دست و متوقف کردن شوت بازیکن دیگر ایجاد می شود .

منبع:( http://www.pgsport.ir/post/401/)

تمرین های بدنسازی بسکتبال مخصوص پایین تنه (سطح : متوسط)

 

این اعتقاد وجود دارد که تمرین های بدنسازی بسکتبال می تواند بازی شما را به سطح بالاتر ارتقا دهد.تمرین کردن با وزنه و بلند کردن آن می تواند باعث ایجاد استقامت، افزایش قدرت و بهبود سرعت شما شود. اما یک نکته وجود دارد : بالای سر بردن وزنه های سنگین به تعداد دفعات زیاد، باعث نمی شود فرم بدن شما مانند بدن یک بسکتبالیست نخبه شود. با تمرینات و راهنمایی های مناسب، می توانید نتیجه وقتی که در اتاق بدنسازی صرف کرده اید را در زمین بسکتبال ببینید. در این مقاله به شما خواهیم آموخت چگونه از تمرینات بدنسازی خود نهایت استفاده را در بسکتبال ببرید.

اصل اختصاصی بودن

اختصاصی تمرین کردن یکی از مهمترین نکات در تمرین است.اگر شما برای یک مسابقه دو ماراتن تمرین می کنید نباید وقتتان را برای شوت زدن در یک سالن بسکتبال صرف کنید و اگر این اشتباه را مرتکب شدید نباید انتظار داشته باشید تکنیک های دویدن شما بهبود قابل ملاحظه ای داشته باشد.زیرا این که برای بهبود در یک ورزش مهارت های مختلف را تمرین کنیم،قابل قبول نیست.با این حال بسیاری از ورزشکاران،به خصوص زمانی که می خواهند بدنسازی را در برنامه تمرینی خود وارد کنند مرتکب چنین اشتباهی می شوند.
در زیر چند نمونه از تمرینات قدرتی را که در حرکات بسکتبال موثر است،معرفی می کنیم.

 حرکت اسکوات استاندارد

حرکت اسکوات یکی از موثرترین تمرینات برای تقویت پایین تنه است زیرا روی همه گروه های عضلانی اصلی تاثیر می گذارد.این حرکت در بسکتبال تاثیر گذار است،چون حالت بدن در زمان انجام این حرکت،خیلی به موضع دفاعی در بسکتبال شبیه است.برای انجام یک حرکت اسکوات مراحل زیر را دنبال کنید:
۱-پاهایتان را به اندازه عرض کمرتان باز کنید؛طوری که