ارسال اطلاعات دانشجويان جانباز و معلول

 

جهت دریافت فرم جمع آوری اطلاعات مدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان روی لینک رو به رو کلیک نمایید.                دریافت فرم

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش