کسب مقام نخست تیم تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

مسابقات تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور ورزشکاران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این منطقه در 2 رشته تپانچه و تفنگ بادی در این دانشگاه برگزار شد.

تیم تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق خود توانست مقام‌ اول این مسابقات را کسب نماید.

 

نتایج مسابقات تپانچه
هانیه محمدی مقام اول از دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم باقری محمودی مقام دوم از دانشگاه فردوسی مشهد
تکتم محمدزاده مقام سوم از غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 


نتایج مسابقات تفنگ بادی

 

نیلوفر داودی جاغرق مقام اول از دانشگاه فردوسی مشهد
مهسا بهنام راد مقام دوم از دانشگاه فردوسی مشهد
عطیه جان گداز مقام سوم از غیرانتفاعی حکیم طوس

 


نتایج تیمی تفنگ بادی
مقام اول فردوسی مشهد
مقام دوم غیرانتفاعی حکیم طوس
مقام سوم دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

نتایج تیمی تپانچه
مقام اول فردوسی مشهد
مقام دوم دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم دانشگاه سمنان

 

 

 

نتایج کسب شده در مجموع تیمی به شرح ذیل است

 

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

 

تیم دوم: دانشگاه شاهرود

 

تیم سوم: دانشگاه سمنان

 

 


 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش