برگزاری جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های ورزشی

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ، جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه پیش از شروع مسابقات ورزشی منطقه 9 کشور با هدف بهبود وضعیت تیم ها و همراهی با مربیان جهت تحقق نتایج بهتر و در شأن نام دانشگاه برگزار شد.

همچنین مقرر شد تا سرپرستان به صورت هفتگی از روند فعالیت تیم ها گزارش تهیه و به مدیریت تربیت بدنی ارایه نمایند.

 

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش