دعوت از علاقمندان جهت شرکت در کمیته نهضت داوطلبی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه از بین دانشجویان علاقمند جهت عضویت در نهضت داوطلبی در برگزاری رویدادهای ورزشی و فعالیت در کمیته های پذیرش، روابط عمومی، پشتیبانی، فرهنگی و ... دعوت به همکاری می کند . علاقمندان جهت ثبت نام به آدرس https://sems.um.ac.ir مراجعه نمایند و با وارد کردن شناسه و رمز پورتال دانشجویی خود گزینه عضویت کمیته نهضت داوطلبی را انتخاب نمایند.