برنامه مسابقات فوتسال،جام بین الملل دانشجویان پسر (آذر 98)

 

شماره بازی

ایام هفته

تاریخ

مسابقه

ساعت بازی

گروه

مکان

1

پنجشنبه

 

7آذر

عراق ملل(3)

18:00

A

سالن امام رضا(ع)

2

سوریه ملل (1)

18:40

A

3

لبنان    ملل (2)

19:20

B

4

افغانستان ملل (4)

20:00

B

 

 

5

جمعه

 

8آذر

لبنان ملل(4)

15:00

B

6

افغانستان ملل (2)

15:40

B

7

عراق    ملل (1)

16:20

A

8

سوریه ملل (3)

17:00

A

 

 

9

سه شنبه

 

12آذر

 

عراق سوریه

14:00

A

10

ملل(3) ملل (1)

14:40

A

11

لبنان    افغانستان

15:20

B

12

ملل (2) ملل (4)

16:00

B

اتمام دور گروهی

13

پنجشنبه

 

 

14آذر

 

اول گروه A دوم گروه B

18:00

 

14

اول گروه B دوم گروه A

19:00

15

جمعه

15 آذر

رده بندی

10:30

 

16

فینال

11:30

 

 

 

 

یادآوری : تیم ها می بایست 30 دقیقه قبل از شروع بازی خود در محل مسابقات حضور یابند.

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش