بازدید و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر

 

جلسه مربوط به بازدید و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر بعنوان اولین مقصد بازدید های دبیر محترم منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور مورخ 2 آبانماه 1398 با نام و یاد خدای مهربان و خیر مقدم توسط مدیر تربیت بدنی مرکز برگزار شد. 

سپس با پخش نماهنگ مرکز آموزش عالی کاشمر به معرفی اجمالی مرکز پرداخته شد و در ادامه فعالیت های حوزه تربیت بدنی از مهر 97 تا پایان شهریور 98 ارائه گردید.

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش