برگزاری کلاسهای تی آر ایکس ویژه دانشجویان و کارکنان خانم

رشته ورزشي

ايام هفته

محل برگزاري

ساعت

تاريخ شروع ثبت نام

تاريخ شروع كلاس

تاريخ پايان كلاس

تاريخ شروع ثبت نام

تاريخ شروع كلاس

تاريخ پايان كلاس

تي ار ايكس

روزهاي زوج

سالن كوثر

15-16

98/8/12

98/8/18

98/9/13

98/9/2

98/9/16

98/10/11

تي ار ايكس

روزهاي زوج

سالن كوثر

16-17

98/8/12

98/8/18

98/9/13

98/9/2

98/9/16

98/10/11

 

  • ثبت نام کلاسها به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شخصی افراد انجام می شود