برنامه کلاس های آموزشی شنا (آقایان)

درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد

لازم به توضیح است برای خانواده دانشگاه فردوسی علاوه بر هزینه پرداخت شده بابت کلاسها در هنگام ثبت نام، هرجلسه کارت شناسایی شما کشیده میشود لذا دقت فرمایید اعتبار مالی لازم را داشته باشید

 

تاریخ دوره ساعت

کلاسهای

98/7/16 لغایت 98/8/16 12:13:30

- ترم 1 (مقدماتی )

- ترم 2 (کرال سینه و کرال پشت)

- ترم 3 (قورباغه)

- ترم 4 (پروانه)

- اصلاح تکنیک

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

- آمادگی ناجی

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

15:30 -14 ترم 2 (کرال سینه و کرال پشت)
 16 -17:30

ترم 1 (مقدماتی )

 19:30- 18

- اصلاح تکنیک

 

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

 

 

شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از یکشنبه 19 آبانماه خواهد بود

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش