برنامه کلاس های آموزشی شنا آبانماه(بانوان)

درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد

لازم به توضیح است برای خانواده دانشگاه فردوسی علاوه بر هزینه پرداخت شده بابت کلاسها در هنگام ثبت نام، هرجلسه کارت شناسایی شما کشیده میشود لذا دقت فرمایید اعتبار مالی لازم را داشته باشید

 

تاریخ دوره ساعت

کلاسهای

98/8/18 لغایت 98/9/13 12:13:30

- ترم 1 (مقدماتی )

- ترم 2 (کرال سینه و کرال پشت)

- ترم 3 (قورباغه)

- ترم 4 (پروانه)

- اصلاح تکنیک

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

- آمادگی ناجی

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

15:30 -14 - ترم 1 (مقدماتی )
 16 -17:30

- اصلاح تکنیک

(لازمه شرکت در این ترم این است که هر 4 شنا را قبلا آموزش دیده باشید)

- ورزش در آب

 19:30- 18

- ورزش در آب

 

  •  شروع ثبت نام از شنبه 11 آبانماه
  • شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از شنبه 18 آبانماه خواهد بود

 

 جهت اطلاع از رویدادهای ورزشی، تفریحی، به ما بپیوندید

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

 

دانش ورزش